Ուշադրություն: Ուշադրությունը որպես իմացական գործընթաց, տեսակները, որակները և դրսևորումները նախադպրոցական տարիքում

Ուշադրությունը հոգեկան գործունեության ուղղվածությունը և նրա կենտրոնացվածությունն է այն օբյեկտի վրա, որը անձի համար որոշակի նշանակություն ունի: Ուղղվածություն ասելով պետք է հասկանալ հոգեկան գործունեության ընտրական բնույթը, նրա օբյեկտի կամածին կամ ոչ կամածին ընտրությունը: Continue reading “Ուշադրություն: Ուշադրությունը որպես իմացական գործընթաց, տեսակները, որակները և դրսևորումները նախադպրոցական տարիքում”

Advertisements

Նախադպրոցականի հոգեբանություն

2014-01-22-psychotherapyՆախադպրոցական հոգեբանություն, հոգեբանության ճյուղերից։Նախադպրոցական տարիքն ընդգրկում է 3-7 տարեկան հասակը։ Այն բաժանվում է 3 փուլի՝

  • վաղ
  • միջին
  • ավագ նախադպրոցական տարիք։

Նախադպրոցական տարիքում երեխան սկսում է պարտականություն ձեռք բերել։ 3-4 տարեկան հասակում երեխան ակտիվորեն ինքնահաստատվում է նրա մոտ ձևավորվում է նախաձեռնողականություն, նպատակասլացություն և մեղքի զգացում։ Continue reading “Նախադպրոցականի հոգեբանություն”

Մարսողության օրգանների կառուցվածքը

download (1)Մարսողական համակարգը կազմված է մարսողության օրգաններից և գեղձերից։ Մարսողության օրգաններն են բերանի խոռոչը, ըմպանը, կերակրափողը, ստամոքսը, բարակ և հաստ աղիները։ Մարսողական գեղձերն են թքագեղձերը, լյարդը, ենթաստամոքսային գեղձը, ստամոքսի գեղձը, որոնք գտնվում են մարսողական խողովակից դուրս։ Continue reading “Մարսողության օրգանների կառուցվածքը”

Մարսողական համակարգ

1415-26Մարսողական համակարգ (լատ.՝ Systema digestorium)` օրգանների համակարգ, որի դերն է ընդունած սննդանյութերը ենթարկել մեխանիկական և քիմիական մշակման, այնուհետև մշակված նյութերը՝ ներծծման, իսկ չմարսվածները՝ արտաթորել որպես կղանք։ Ավելի բարձր կազմակերպված կենդանիների ու մարդու մարսողական խողովակները (Canalis digestorius) տարբերակվում են ավելի բարդ ձևերով՝ կախված նրա զանազան բաժինների մասնագիտացումից։ Մարսողական խողովակի ամբողջ երկարությամբ նկատվում են կառուցվածքի բազմաթիվ հաջորդումներ։ Continue reading “Մարսողական համակարգ”

Диалог «Знакомство»

Нарине: Здравствуйте!

Кнара: Добрый день.

Нарине: Я бы хотел с вами познакомиться, у вас очень красивые глаза, прямо как у моей маме.

Кнара: Очень приятно слышать. Конечно, давайте познакомимся!

Нарине: Как вас зовут?

Кнара: Меня зовут Кнара, очень приятно. А вас?

Нарине: А меня Нарине, очень приятно!

Кнара: Может, вы хотите выпить чаю и обсудить русскую литературу?

Нарине: Отличная идея! Мой любимый период – классицизм.

Кнара: У нас много общего!